Kolesterol – Venne eller fiende – Del 1!

screenshot-2017-01-10-13-21-04I mange år har høyt kolesterolnivå vært forbudet med å være i dårlig form, synonymt med et dårlig hjertekarrsystem, og  tidlig død. Denne oppfatningen er i ferd med å endre seg på bakgrunn av langvaring forskning. Man har funnet at det som har gått under betegnelsen «det skadelige kolesterolet» ikke nødvendigvis er koblet opp mot hjertekar problematikk….. Kolesterol er nemlig er av kroppens viktigste byggestener og involvert i det meste som skjer i kroppen vår.

 1. Det er med i kroppens egenproduksjon av næringsstoffer, og ikke minst hormoner
 2. Hjelper i kommunikasjons av cellene
 3. Er sentral i oppbygningen av hjernen / nerveceller
 4. Viktig for immunforsvaret
 5. Sentral i reparasjon av skader i hjertekarrsystemer
 6. Fungerer som en antioksidant i kroppen
 7. Er kjerneskjelettt i hormonene testosteron, østrogen, progesteron, cortisol og vitamin D

Kolesterol deles i HDL og LDL. HDL HDL, det ”gode” kolesterolet, brukes til å frakte kolesterol tilbake til leveren for resirkulering, eller skille det ut. LDL Det er LDL som omtales som det skadelige. Men LDL er sentral i å frakte kolesterol til celler som trenger kolesterol. Celler som for eksempel er skadet. LDL er derfor svært viktig for å ivareta cellene våre. LDL finnes i ulike størrelser – store og små. De store LDL molekylene utgjør absolutt ingen trussel for blodårene våre, tvert imot de er særdeles viktig å for å ivareta blodårene.

Men, de små LDL molekylene, aka LP (a), er de som ikke er av de gode kolesterolpartiklene. Disse små LDL kolesterolene kan skade, og avleires i blodårer. De ønsker kroppen minst mulig av. Men pr idag måler vi ikke dette. Vi måler bare LDL generelt, og vet derfor ikke om det er det er mye eller lite av det skadelige, eller det gode LDL molekylet. Derfor blir dagens LDL måling i Norge suspekt ift om man skal skrive ut Kolesterol medisin eller ikke. Spesielt siden kolesterolsenkende medisin har et betydelig sett med bivirkninger. Disse små kolesterol molekylene, altså LP (a), er oksiderte.Så for å ivareta hjertkarhelsen må man unngå at LDL molekylene oksideres. Det er 6 dokumenterte momenterb du skal ta hensyn til:

 1. Redusere evt STRESS. Kronisk stress forstyrrer hormonene og medfører en gradvist økning av blodtrykk.
 2. Ikke har for mye raffinert SUKKER i kostholdet, og hold langtidsblodsukkeret godt under maksgrensen. Høyt blodsukker gir en kronisk lavgrads bettenelse i kroppe som igjen oksiderer LDL
 3. Unngå TRANSFETT i maten. Har etterhvert fått mye dokumentasjon på at det er skadelig for HDL og LDS. Det finnes spesielt i fritertmat, og bakevarer med lang holdbarhet
 4. Sørg for at du har et normalt BLODTRYKK, dvs godt under maksgrensen for din alder.
 5. Røngten, EMF, og/eller Wifi STRÅLING har igjennom basalforskning vist seg å skade LDL molekylene. Begrens eksponeringen, og enkleste er å være mye ute i frisk luft og grounding (f.eks, gå barfotet på plenen)
 6. Har du en sterke FAMILIE HISTORIE med hjertekarproblematikk bør du få profesjonel medisinsk oppfølgning

Følg med del 2 på kosthold og kolesterol.