Hjertefrekvens – Maksimalt Oksygenopptak – Fitness kalkulator

Hjerte frekvens og det maksimale oksygenopptaket (VO2max) er begrep /ord som går mye igjen i trenings/fitness/kondisjons  verdenen. VO2max er hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp og omdanne til energi, når kroppen jobber med maksimal innsats. Hjertefrekvens på den annen side er den hastigheten som hjertet slår pr minutt.

Det er en sammenheng mellom hjertefrekvens og oksygenopptak/forbruk – jo nærmere du er din maksimale hjertefrekvens, jo nærmere er du VO2max. Så når du f.eks. løper intervall, og nærmer deg  makspuls så nærmere du deg ditt maksimal oksygenopptak.

En høy VO2max er koblet mot en lav hvilepuls. Begge er parametrene koblet helse-status. Høy VO2max og en lav hvilepuls er assosiert med god form og sterk helse.

NTNU har lagt ut en Fitnesskalkulator som gir deg en indikasjon på hvor god form du er i, dvs hva din VO2max er. Selv fikk jeg tallet 57, hvilket ikke er så langt fra mølletest tidligere i vinter (63).

Her er to diagrammer fra TopEndSports viser VO2max nivåer for menn og kvinner i visse aldersgrupper. Da koblet opp mot fysisk form (kolonnen som viser rating).

 

Maksimalt oksygen opptak for menn (ml/kg/min)

Age (years)
rating 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
excellent > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 > 37
good 52-60 49-56 43-51 39-45 36-41 33-37
above average 47-51 43-48 39-42 36-38 32-35 29-32
average 42-46 40-42 35-38 32-35 30-31 26-28
below average 37-41 35-39 31-34 29-31 26-29 22-25
poor 30-36 30-34 26-30 25-28 22-25 20-21
very poor < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 < 20

 

Maksimalt oksygen opptak for kvinner (ml/kg/min)

Age (years)
rating 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
excellent > 56 > 52 > 45 > 40 > 37 > 32
good 47-56 45-52 38-45 34-40 32-37 28-32
above average 42-46 39-44 34-37 31-33 28-31 25-27
average 38-41 35-38 31-33 28-30 25-27 22-24
below average 33-37 31-34 27-30 25-27 22-24 19-21
poor 28-32 26-30 22-26 20-24 18-21 17-18
very poor < 28 < 26 < 22 < 20 < 18 < 17