Barfot løping vs korttidsminnet

Å løpe barbeint er bedre enn å løpe med sko……. Dersom du ønsker å bedre korttidsminnet ditt. Vi er hele tiden avhengig av korttidsminnet vårt – det å kontinuerlig huske og bearbeide informasjon.

Eksperimentet, designet av forskningsleder Dr. Ross Alloway, og Dr. Peter Magyari, viste at å løpe barbeint øker den kognitive prestasjoner mer en å løpe med sko. Forskerne vervet 72 deltakere i alderen 18 og 44. De løp både barbent og med sko. De skulle løpe 16 minutter i et selvvalgt tempo. Deltagerne løpe ute på et jevnt, og mykt underlag (sti/gress el.) Korttidsminnet ble testet før og etter at de hadde løpt, (1) med og (2) uten sko.

De fant at korttidsminnet økte med 16 prosent når du løpe barbent. Forskerne fant ingen signifikant økning i korttidsminnet når de løp med sko. Forskerne fant heller ingen sammenheng mellom korttidsminnet, og fart eller hjertefrekvens. Forskerne tror det effekten kan med stimuli av foten – taktile og proprioseption stimulerer hjernen og dermed korttidsminnet .

Hvis vi tar av oss skoene og løper en liten tur, kan vi avslutte smartere enn da vi startet.