Er du restituert? Hjertets variabilitet!

Har du lurt på hvor godt restituert kroppen din er? Nå kan man enkelt måle tilstand til det automatisk nervesystemet. Det er delt i det sympatiske (stress) og parasympatiske (hvile). Det sympatiske nervesystemet er som en gasspedal i en bil. Når vi trykker på gasspedalen, pumpes bensin inn i motoren, bilen akselrere og kjører fortere. Tilsvarende når vår sympatiske systemet øker aktiviteten pumper hjertet mer blod. Det parasympatiske systemet kan sammenlignes med å slippe opp på gasspedalen – hjertet slår roligere.

Nå kan man som sagt måle aktivitet hvor stresset nervesystemet er, om det sympatiske, er over aktivt. Eller om det parasympatiske dominerer, da er nervesystemet restituert og klar for nye utfordringer.

Måten man gjør dette på er å måle/kalkulerer hjerte-frekvensens-variasjon (HRV). HRV – er bare variasjon i tidsintervallet mellom hvert hjerteslag i en gitt tidsperiode. Måleperiodene varer alt fra et til fem minutter, og man ligger som regel ned og hviler. Hjertefrekvens varierer nemlig med pusten (respirasjon). Hjertefrekvensen øker på innpust, og avtar ved utpust.

Har man høy variasjon, altså høy HRV, dominerer det ”hvile” systemet. Da er kroppen i balanse – restituert. På disse dager kan man trene hardt. Men, måler man liten variasjon, altså lav HRV, er man stresset, og kroppen trenger å restituere. Disse dagene skal man ikke trene, eller stresse for mye.

I tillegger en lav HRV assosiert med økt risiko for hjertekarsykdom. Det har også vist seg å være en prediktor for dødelighet etter hjerteinfarkt, samt at det er koblet mot sykdommer som hjertesvikt, diabetisk nevropati, kronisk leversykdom og depresjon.

Det man trenger for å måle HRV er noen minutter, en smartphone, pulsbelte som har blåtannfunksjon og en App. Personlig har jeg god erfaring med:
(1) Ihtlete  – er svært enkel å bruke. Anbefales å bruke de første gangene man tester ut HRV målinger.
(2) Seetwaterhrv – er mer avansert ift hvilke data man får ut.

Til iphone får man nå en app hvor man ikke trenger pulsbelte. Har testet denne, men bare et par ganger. Litt pes med å ha god kontakt med finger på kamerea samt følge pusterytmen app´en gir deg.

Så prøv ut HRV målinger. Spesielt hvis du jobber, stresser eller trener mye.

Hvis dere har noen spørsmål er det bare å poste på facebook veggen.