Utmattelse i utholdenhetskonkurranser

En av årsakene til utmattelse under lengre fysisk aktivitet eller utholdenhetskonkurranser, kan være produksjon av den essensielle aminosyren Tryptofan. Denne aminosyren er sentral i forklaringteorier om Sentral Fatigue, eller Sentral Utmattelse.

Sentral utmattelse er noe man eksperimentelt kan påvise når den maksimale kraften som kan oppnås frivillig er mindre enn det som kan oppnås når muskelen blir stimulert direkte ved elektrisk stimulering av motornerve.

Primært er det tre mekanismer som kan forårsake sentral utmattelse:

1) Økning av stoffer i muskelen under fysisk aktivitet som binder seg til spesifikke tretthets reseptorer på muskelen, som igjen overfører informasjon via sensoriske nervefibre til hjernen. Hjerne gir en følelse av utmattelse. Stoffene man snakker om er protoner, Kalium, bradykinin, fosfat, og prostaglandiner.

2) Reduksjon i blodglukosenivået og følgelig nivået i hjernen vil begrense aktiviteten til neuroner i enkelte deler av hjernen som igjen er involvert i kontroll av motorisk aktivitet. Tretthet er rapportert ved i utholdenhetskonkurranser, som for eksempel ultramaraton, når blodsukkeret er lavt.

3) Økt konsentrasjonen av tryptofan i blodet og følgelig økning i nevrotransmitter 5-hydroksytryptamin (serotonin) i hjernen som er involvert i motorisk aktivitet i hjernen. Det igjen kan føre til sentrale utmattelse.

Tryptofan brukes av kroppen til å lage niacin, et B-vitamin som er viktig for fordøyelsen, hud og nerver, og serotonin. Serotonin er et kjemisk stoff i hjernen som spiller en stor rolle i humør, og kan bidra til å skape en følelse av velvære og avslapning. Serotonin brukes også til å lage melatonin, et hormon som hjelper til å kontrollere dine sove og våkne sykluser.

Produksjonen av serotonin er avhengig av hvor mye og raskt Tryptofan krysser blodF1.large-hjerne barrieren (BBB). Denne transporten er påvirkes av hvor mye det er av andre store aminosyrer i blodet, bla BCAA, som transporteres igjennom BBB i samme system som Tryptofan.

Under utholdenhetstrening forbrukes en del aminosyrer i arbeidende muskulatur slik at konkurransen til Tryptofan for å krysse BBB blir mindre. Som igjen kan gi en sterkere følelse/opplevese av tretthet, en det hjerte og musklatur egentlig er. Dermed kan inntak av f.eks. BCAA redusere opptaket av tryptofan til hjernen, og dermed forsinke følelsen av utmattelse. Nå finnes det flere studier som understøtter denne tryptofan hypotensen om Sentral Utmattelse, men det finnes også studier som viser at supplementering av BCAA ikke har noen effekt på sentral utmattelse.

Så her må nok hver enkelt test ut selv. Det er ikke rare tilskuddet det handler om; 3 gram i timen.