Forbrenning: Mange små eller få store måltid?

Effektene av å måltids frekvensen på forbrenningen er, og kommer nok til å fortsatt være, omdiskutert. Det som nok er mest sosialt anerkjent er: ”For å holde oppe forbrennningen bør man spise mange små måltid om dagen».

Meta-analyser finner ingen forskjell i kroppens 24 timers energiforbruk (forbrenning) mellom de som ”småspiser” hele dagen, eller de som spiser få, men store måltid. I tillegg har studier vist at det ikke er en signifikant sammenheng mellom måltidfrekvens og vekttap. En nylig publisert artikkel finner faktisk det motsatte, og når man sammenligner 3 måltider mot 14 måltider i en periode på 36 timer var ingen signifikant forskjell i totale energiforbruket, men en liten økning i hvilende energiforbruk i ”storspiserne”.  Det var kun menn med i dette studiet. Men uansett så er det litt merkelig at utsagnet «For å holde oppe forbrennningen bør man spise mange små måltid om dagen» fremdeles er så sterkt forankret folke opinionen.

Derimot har man funnet av individuelle tiltak som endrer måltidfrekvens og reduserer kalorier statisk finner ut at det ikke er noen i forbrenningen mellom de to gruppene – småspiser og storspisere . I tillegger det ikke forskjell i vekttapet mellom gruppenne. Når kaloriinntaket blir redusert vil forbrenning gå ned, men da som en konsekvens av kalori reduksjonen og ikke måltid frekvens.

Det er ikke mange studier som ser på økt måltidfrekvens og vektøkning, men de få studiene som foreligger indikerer at vektøkning kommer som følge av totalt kaloriinntak i stedet for frekvens. Så man kan ikke si at økt måltids frekvens er skadelig mht vektøkning.

På den ekstreme siden har vi faste. Etter 36 timers fasting øker forbrenningen, og økningen vedvarer inntil 48 timer etter fasten. Det tilegnes kroppens produksjon av adrenalin. Adrenalin har en meget forhøyet effekt på forbrenninga. Hos normalvektige mennesker er det ingen reduksjon i forbrenningen med å faste annenhver dag. Studiet varte 22 dager.

Så forskning synes å vise at det kanskje er en indirekte sammenheng mellom måltid frekvens og vektøkning, som kan skyldes økt kalorier totalt. Det er ikke så mye som tyder på at måltidsfrekvens alene har noen innvirkning på forbrenning.