Salt er salt ….

Nå er det kommet forskning som viser at også salt, på linje med fett, ikke nødvendigvis er så skadelig som vi har trodd. Den ene undersøkelsen fant ingen signifikant sammenheng mellom inntak av salt og hjertekarrsykdommer eller dødelighet. Det andre studiet fant en u-sammenheng, dvs for mye og for lite salt inntak var like skadelig.

Det finnes flere typer salter. Likheten for det vi bruker i kosten vår er at det er bygd opp av natriumklorid. Natriumionet er svært viktig for en rekke prosesser i kroppen vår. Det er med i reguleringen av syre-base balansen, osmotiske trykket rundt og i cellene, regulering av blodvolumet, nervesignal funskjonen, og transportmekanismer for sukker og aminosyrer. I tillegg er salt viktig for saltsyrereguleringen i tarmen.

Flere studier har dokumentert at saltfattig kost har negative konsekvenser for helse vår:

Økt LDL og triglyserider: Natriumfattige dietter gir en økning i LDL – «dårlig kolesterol3 – med 4,6%, og en økning i triglyserider med 5,9 %.

Insulinresistens: Etter 7 dager på en lav natriumdiett øker insulinresistensen, som igjen er en av de fremste årsakene til fedme, diabetes og metabolsk syndrom.

Type II Diabetes: Et studie fant at pasienter med type II diabetes, med lavt natrium inntakt, hadde en økt risiko for død.

Hyponatremi : Hos idrettsutøvere kan en lav natrium inntak forårsake hyponatremi som igjen er svært farlig.

Det mest brukte saltet er bordsalt. Bordsaltet er de man finner på restauranter, i industriell matproduksjon, og i de flest hjem. Det har 99% natriumklorid, mens den siste prosenten er anti-klumpemidler. Problemet er at antiklumpemidler er i hovedsak tungmetaller. Tungmetaller som aluminium, ferrocyanid, og blekemiddel. Disse stoffene kommer til saltet i raffineringsprosessen. Disse tungmetaller er svært giftige for kroppen din.

Antiklumpemidler blir tilsatt for å øke holdbarheten, gi det et renere og bedre utseende, samt unngå at saltet binder vann – klumpe seg.

Så hva er sunnere alternativet til bordsalt?

Naturlig havsalt. Det inneholder 80 + sportstoffer og mineraler bla kalium. I tillegg er det bare 92 % natriumklorid. Det er også fritt for aluminium og andre giftige stoffer som bordsaltet er tilført under raffineringsprosessen.122152

Himalayasalt. Det er også en type salt  som har mindre natriumklorid (94 til 96%) og betydelig flere mineraler enn bordsalt. Samt at det er ikke tilsatt antiklumpemiddel.

I dag ser det ut til at Aztec Sea Salt kommer best ut mht innhold av gode mineraler. Men som med fettdiskusjonen, så kommer vel heller ikke saltdiskusjonen til å ende med det første. Men inntil videre så er det å anbefale at man unngår tungmetall salt og velger sunnere Salt alternativer.

O’Donnell MJ, Mente A, Rangarajan S, et al. Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. New England Journal of Medicine 2014;371:612-23.

Kalogeropoulos AP, Georgiopoulou VV, Murphy RA, et al. Dietary Sodium Content, Mortality, and Risk for Cardiovascular Events in Older Adults. JAMA Internal Medicine 2015;175:410-9.