Kolesterol styrker immunforsvaret

Kolesterol har fått urettmessig mye negativ kritikk de siste ti årene. Kolesterol er et viktig fettstoff. Det er en sentral komponent i alle kroppens celler. Alle cellevegger er laget av fettstoffer. Kolesterol kan deles opp i «det gode» HDL-kolesterolet og «det dårlige» LDL-kolesterolet. LDL-kolesterolet er ugunstig siden det er koblet opp mot hjertekarsykdommer. Det gode HDL kolesterolet hjelper til med å senke overskudd av frie fettsyre (triglycerider)  i blodet, slik at man unngår irritasjon/betennelse på innsiden av åreveggen.

 

I de fleste tilfellene med sykelig høyt kolesterol er det vanlig å starte medikamentell behandling med statiner.  Statiner er en type medisin som har en rimelig lang liste av til dels sterke bivirkninger. I de fleste tilfeller handler kolesterolproblemtikken om livsstils. Ergo bør man legge behandlingen inn der.

 

Uten å gå mer inn på kolesterolbehandling er det verd å merke seg at kolesterolet har en positiv innvirkning på immunforsvaret.  Et studie fra Capital Medical University (Wang. 2016) i Beijing, Kina har nå vist at økt kolesterolinntak kan hjelpe kroppen å bekjempe infeksjoner. I studiet supplerte man med kolesterol, og observere endringen på testindekser og alvorlighetsgraden av infeksjonssykdommen. Deltagerne var pasienter med lungeinfeksjon. De ble tilfeldig delt i intervensjon- og kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen mottok ekstra 600mg kolesterol per dag (en eggeplomme ) og kontrollgruppen fikk placeboprodukt uten kolesterol, men lik mengde A vitamin. Ellers hadde gruppen identiske kostholdsprogram.

 

Analysene viser at det var en fordelaktig forskjellene på alle indeksene etter 10-dagers intervensjon. Det var økning i: total kolesterol, kroppsmasse index, albumin, og pre-albumin. Mens det for CRP, og IL-6 en reduksjon. To sist nevnte er markører for betennelse. Men sist, men ikke minst var reduksjonen i alvorlighetsgraden.

 

Nå kan man nok argumentere at effekten skyldes andre ingrediensene i eggeplomme. Men la oss være ærlige! Hvis infeksjoner, spesielt lungebetennelse, kan føre til hypo-kolesterolemia vil ”påfylling” av kolesterol være et riktig ernæringstrekk. Det redusere alvorlighetsgraden av sykdommen, og bedre prognosen av sykdom.

 

Wang, Jia, and Zhong-xin Hong. «Cholesterol Supplement can Alleviate the Severity of Pulmonary Infection of Patients with Hypocholesterolemia.» Journal of Food and Nutrition Research 4.3 (2016): 131-136