Ringers og melk ?

Nå har man endelig sett på inntak av drikke og hvordan innholdet i drikken kan gjør en forskjell på hvor mye av væsken som beholdes i kroppen. Studiet det refereres til tok for seg 13 forskjellige drikker. Alle drikkene ble sammelignet med vann. Målet var å lage en Beverage Hydration Index (BHI), dvs. volumet av urin som produseres etter å ha drukket en gitt type drikke/væske. Mindre urinproduksjon vil si at mer væske blir absorbert i kroppen.

Studiet testet vanlig mineralvann, Coca – Cola , Coca – Cola Zero, sportsdrikk (Powerade), isoton rehydrering væske (Dioralyte med solbær smak), frukt juice (appelsinjuice), øl, kaffe, te, kald te, hel melk, og skummet melk. Man målte urinproduksjonen over fire timer (volum) etter testpersonene hadde drukket væsken. Drikkene som gav lavere total urinproduksjon på fire timer bare isoton rehydrering væske (samme som Ringers), og melk (hel og skummet). Ellers skilte alle de andre drikkene ut like mye væske som vann. Ergo Coca-Cola , Coca-Cola Zero, Powerade, appelsinjuice, øl, kaffe, te, og kald tilsvarte reint vann. Ikke mer eller mindre som ble skilt ut.

Konklusjonen er BHI kan være, og vil bli et nyttig mål for å identifisere hydrering potensialet til forskjellige drikker. Er nok ikke lenge for en slik merking kommer på spesielt sportsdrikker, men svakheten med studiet er at man kun så på personer som var normalt hydrert.