Rødt kjøtt ……

Verdens Helseorganisasjon lanserte i 2015 at berarbeidet kjøtt er kreftfremkallende. Det foreligger overbevisende informasjon om at det er en sammenheng mellom bearbeidet kjøtt, og kreft i ende- og tykktarm. Dette er den kreftformen som har utviklet seg til å bli den mest vanlige og som gir høyest dødsrate i Norge, 3900 nye tilfeller hvert år i Norge fordelt noenlunde likt på kvinner og menn. Risikoen for å få kreftformen er økende med økende inntak av bebarbeidet mat.

Nesten alle tykktarmssvulstene hos mennesker oppstår ved at et bestemt gen i overflatevevet i tykktarmen slutter å virke. Dette genet som normalt hindrer utvikling av kreft kalles APC. For at APC-genet helt skal slutte å fungere, må stamcellene i tykktarmsoverflaten få genfeil i APC på begge kromosomene. Forenklet sagt er dette grunnen til at det må være kreftfremkallende stoffer fra maten som er hovedansvarlig for utvikling av kreft i ende-, og tykktarm.
kjott_red
Det er primært to faktorer som gjør rødt kjøtt kreftfremkallende.

Foredling: Når kjøtte blir bearbeidet vil man i mange tilfeller tilsette nitrater eller nitritter. Dette for å bevare fargen på kjøttet og holdbarheten. Men disse stoffene gjør at man får for høyt nivå av NOC (N-nitroso forbindeleser). NOC i tramkanalen skader DNA´et i tarmcellene, som igjen øker risiko for kreft.
Steking: Steking på høyetempraturer og grilling medfører økt nivå av PAH (polysykliske aromtiske hydrokarboner) og HCA (heterosykliske aminer). Disse stoffen kan både skade DNA og skape en kronisk betennelse i tarmenveggene.

Uten å bli fantatiske så bør vi gjøre følgende for å redusere risikoen for ende- og tykktarmskreft:
Minimere og begrense inntak av bearbeidet kjøttmat og spekepølser, pølser, bacon og kjøttpålegg (salamu ol.).
Sjekke etikettene nøye og unngå produkter som inneholder natrium- eller kalium nitrat og nitritt.
Spis økologisk mat. Syntetiske nitrater og nitritt er ikke tillatt som konserveringsmidler i økologisk pakket mat og kjøtt.
Unngå å steke kjøtt på for høy varme. Unngå for mye grillet og røkt mat.

Spis mat som hemmer kreftutvikling i tarmen. Dvs mat som økter nivået av butyrat i tarmen. En del tarmbakterier kan produsere dette når du spiser fiber fra bygg, havre , brun ris og kli. I tillegg er det en del mat som har dette i seg, smør, grønne bønner , belgfrukter, grønne salter, kiwi og appelsiner.
Spis mat som «vanner ut» de farlig stoffene. Fibre vil vanne innholdet av ugunstige stoffer i maten, øke volumet av maten i tarmen og dermed hyppighere avføring. Alt dette reduserer kontakttiden mellom tarmen og kjemikalier i avføringen og kan redusere mengden av kreftfremkallende kjemikalier som blir absorbert gjennom slimhinnen i tarmen.
Pass på at matinntaket ditt inneholder store doser antioksidanter. Vitamin C og visse andre vitaminer kan redusere konvertering av nitrater og nitritter til NOC.
Fruit
Lykke til med kjøttspisingen. Husk å ikke kutt ut alt kjøtt fra matbordet, men spist rent kjøtt som ikke er bearbeidet. Skulle du være «kjøttaddict» så legg inn masse fiber i kosten, pluss antioksidantrik mat (blåbær, appelsin, etc).

Gjelder et helt annet tema, men minner likevel dere damer om å hiv innepå en halvblodig biff i løpet av «den månedlige uka» for å sikre ekstra jerntilskudd.