Jobbtrening vs sykefravær

Dagens Næringsliv publiserte en time trening på er synonymt med en halvering av sykefraværet med 50%.. Det er desverre ikke så enkelt som å la ansatte få trene en time i arbeidstiden, så vil kortids sykefravær reduseres med 50%.…
Studiet som legges til grunn er mer omfattende en som så. Studiet baserer seg på mer en bare en time trening i uken. Hver bedrift og ansatt ble eksponert til “Intelligent Physical Exercise Training” (IPET).
Dagens_n
IPET på arbeidsplassen er et konsept som er designet til:

(1) balansere den fysiologiske kapasiteten til de ansatte i forhold til yrkesmessig krav,
(2) skreddersy treningen til hver ansatt ift evner og lidelser,
(3) motivere ansatte til dokumentert og hyggelig trening, og
(4) være kostnadseffektivt program for bedriften.

IPET forutsetter en omfattende testing og evaluering av hver ansatt. De ansattes fysiske funksjons, kondisjon (maksimalt oksygen opptak), og styrke blir testet. Kroppsholdning blir evaluert. I tillegg gjorde man medisinske målinger som blodtrykk, kolesterol, blodsukker, kroppsvekt, høyde, og fettprosent. Ut fra dette brukte man et «flowchart» for å finne hva hver ansatte burde ha fokus på når det gjald trening.

Stuidet gikk også inn og skolerte ansatte. Hver bedrift utdannet en eller flere sundhetsambassadører. De var det man i Norge vil kalle personlige trenerer. I tillegg til sundhetsambassadører, ble mellomledere sendt på et halvdagsseminar om implementering av fysisk aktivitet som en ”sundhedsstrategi på arbeisplassen”. Det ble sagt i studiet at en av de viktigste forutsetningen for å lykkes, var engasjement fra ledelsen (mellomlederne).

Den ukentlige jobbtreningen var startet med en 20-minutters kardio som inkluderte 10 minutters oppvarming, etter fulgt av 10 min høyintens cardiotrening. Etter dette var gjennomført gjorde deltager sine egne målrettede øvelser, som var anbefalte (IPET). Det var alltid en instruktør tilstede, som motiverte og justerte trening til deltakerne.

I tillegg til denne ene timen med trening på jobben, ble alle anbefalt om å drive 30 minutters moderat fysisk aktivitet 6 dager i uken. Denne aktiviteten kunne være hva som helst, så lenge det opplevdes som middels tung. For eksempel rake plen, rydde garasje, gå en tur etc

Så skal bedriften din, og du, få positiv effekt av trening, så skal det mer til en bare en time trening i arbeidstiden pr uke